Kommentarer

  Thesevs historia

  Thesevs och Minotauren

  Den 1 april 1969 samlades ett trettiotal bröder från Logen Neptunus för att underteckna en framställan till RSL om att bilda en ny Loge i Linköping samt att välja ämbetsmän. Den 3 maj kom RSL med RSÄÄ Nils Nordling i spetsen för att uppfylla önskemålet. Under sedvanligt högtidliga former instiftades Logen och fick namnet Nr 55 Thesevs. Högtiden fortsatte med att installera de första ämbetsmännen och som logens förste ÄÄ installerades Lennart Palmberg (1969 – 1972). Efter det att ÄÄ tackat RSL för den högtidliga ceremonin önskade RSÄÄ att den nya Logen skulle bli så stark och framgångsrik som vår namne i den grekiska mytologin.

  Övriga ämbetsmän som installerades var: MÄ Lars Nilsson; Skr Roland Johansson; Skm Sture Svensson;
  M Assar Karlborg; Iv Carl-Gustav Axén; Yv Bertil Ekström. Som TjOÄ installerades Bengt Larsson.

  Av de ursprungliga Thesevsbröderna finns i dag ett fåtal kvar i brödrakretsen

  Hotell Rally blev Logens första hemvist. Lokalen var belägen 2 trappor under marknivån, så man befarade stora problem vid en eventuell evakuering. Därför beslöt Logens bröder tillsammans med bröderna i moderlogen Neptunus att söka alternativa lokaler.

  Se separat sida “DRUIDGÅRDEN”

  Därefter har Thesevs haft följande ÄÄ-ar
  1972 – 1974 Lars Nilsson
  1974 – 1978 Bertil Ekström
  1978 – 1982 Assar Karlborg
  1982– 1984 Jan-Olof Lillieqvist
  1984 – 1988 Hans G von Wowern
  1988 – 1992 Lars Kardfall
  1992 – 1996 Johan Hallberg
  1996 – 2000 Krister Alsén
  2000 – 2002 Rolf E Carlsson
  2002 – 2006 Carl-Göran Söderblom
  2006 – 2008 Fredrik Ekelund
  2008 – 2012 Conny Carlsson
  2012 – Gunnar Feldt

  Thesevs ROÄ är
  Lars Johansson 1991 05 25
  Hans G von Wowern 1996 05 04
  Lars Kardfall 2008 05 03

  Thesevs: (Theseus) grekisk sagohjälte, son till kung Aigeus i Athen. Uppfostrad hos kung Pilteus i Troizen gav sig Thesevs ut att söka sin far och upplevde därunder talrika äventyr. Hans är mest känd för sin insats på ön Kreta, där kung Minos regerade. Med hjälp av ett garnnystan som han fått av kungens dotter Ariadne, lyckades han ta sig såväl in som ut ur labyrinten, efter att ha dödat Minotaurus. Han avled så småningom på ön Skyros, där hans kvarlevor sägs ha blivit återfunna och förda till Athen av Kimon år 468 e Kr. Han dyrkades som Athens skyddshelgon.