Kommentarer

  Jubelveteran, med rekord i antalet ämbeten?

  2013 11 16
  Till dagens högtidsloge var vår Broder ROÄ Hans G von Wowern inbjuden för att ta emot Jubelveterantecknet då det var på dagen 50 år sedan han recipierade i Eubatgraden, nämligen 1963 11 26, i Logen Neptunus, vilket framgick av protokollet från det möte som Skr läste upp under mötet.

  Efter att Bröderna tagit plats i Lunden hämtades jubilaren, åtföljd av ljusbärarna OÄ-arna Lennart Aronsson och Carl-Göran Söderblom av M Mats Karlsson.

  Under punkten ”Till Ordens bästa” uppmanade ÄÄ Gunnar Feldt M att bege sig till RSL och meddela att Logen Thesevs var beredd att ta emot RSL, varpå SV Anders Källström ledde RSL med medhjälpare in i Lunden.

  RSOÄ Björn Cederberg hade kommit till Linköping för att överräcka tecken och diplom. Han eskorterades av fackelbärarna RSSkm Lars Kardfall och SOÄ Sigge Lövmo samt SÄÄ Åke Mattfolk.
  Under ceremonin höll RSSkr ett personligt tal till jubilaren där han fokuserade på deras gemensamma strävanden inom druidismen, speciellt under tiden man renoverade Druidgården och anpassade den till vårt syfte.

  ROÄ Hans G von Wowern, Riddaren av Flygande rön har verkligen ett beundransvärd ”Druid-CV”, eller vad sägs om följande, Bard 1965 02 09; Druid 1967 03 21; Kapitel 1971 03 13; R 1974 03 16; OÄ 1978 03 19 samt ROÄ 1996 03 19. IGLD 1977.
  Br Hans G erhöll Veterantecknet 1989 05 09 och Förtjänsttecknet 2001 12 08.

  Vad gäller hans ämbeten är listan lång. Sin ämbetsmannabana började han som
  HB 1969 04 15 – 1972 04 15, och fortsatte som Lv 1974 04 15 – 1978 04 15;
  Skr 1978 04 15 – 1982 04 15; MÄ 1982 04 15 – 1984 04 15; ÄÄ 1984 04 15 – 1988 04 15; TjOÄ 1984 04 15 – 1992 04 15;
  SMÄ 1992 04 15 – 1996 04 15; SÄÄ 1996 04 15 – 2004 04 15 samt SOÄ 2004 04 14 – 2008 04 15.

  När Logen Thesevs instiftades (1969 05 03) var Broder Hans en av de 12 stiftarbröderna, varav det är bara han, ROÄ Lars Johansson och OÄ Jan-Erik Byrsjö som fortfarande är aktiva medlemmar i Logen.

  Broder Hans har dessutom deltagit, som sammankallande eller som medlem i många kommittéer och utskott. Han var bland andra drivande för att få genomföra RM i Linköping år 2001.

  För att ytterligare hylla jubilaren hade Lv Urban Engdahl och Johan Karlsson lagt ner extra möda för att smycka och duka borden samt att ha tillagat en festmeny.

  De traditionella talen hölls av OÄ Rolf R Carlsson, ”Till Konungen och Fosterlandet”
  Och ROÄ Lars Johansson ”Till Orden och Logerna”

  Br Rolf, som efter avslutad guldsmedsutbildning valde att för ett antal år mönstra på en av de svenska kryssningsfartygen. Han hann med att besöka ett fyrtiotal länder och det var under den perioden han kände längtan efter Fosterlandet. Det fanns ju varken mobiltelefoner eller Internet, så kontakten med Fosterlandet var sporadisk.

  Br Lars riktade sig i första hand till jubilaren och berättade på ett livfullt sätt om tider som varit inom Druidismen med de samarbeten han haft med jubilaren. Han uttryckte sin glädje med att fått tillhöra samma loge som Hans G.

  Så var det dags för jubilaren att tacka för att så många Bröder (48 st.) valt att komma till mötet och uppvakta honom. Han beskrev dessutom förhållandena vid sin reception, då det förutom frack krävdes vita vantar mm.

  Tackade för maten gjorde SÄÄ Bertil Svensson, på ett som vanligt underhållande sätt kryddad med en rolig historia.

  Efter en stunds broderlig samvaro var det så dags att bryta upp och ta sig hemåt. Alla var överens om att kvällen hade varit högtidlig, samtidigt var stämningen på topp och något man sent kommer att glömma.

  Text: Carl-Göran Söderblom
  Foto: Patrik Svensson
  XIMG_0086XIMG_0087XIMG_0085XIMG_0079