Kommentarer

  Eubatmöte med reception 13 10 01

  Dessvärre måste vi börja med ännu en parentation, de har kommit ganska tätt på senaste tiden. Därefter kunde dock ÄÄ inleda ritualen för reception. Det var ovanligt glest i bänkarna och det var endast en recipiend, men han blev desstomer uppmärksammad.
  I efterlogen genomfördes naturligtvis de traditionella talen, nämligen talet till Konungen och fädernelandet av Eu Thomas Watsfeldt, som i sitt tal hade valt att tala om vår Nationalsång, som i sitt ursprung började ”Du gamal Du friska” och den inte komponerades för att bli nationalsång, men av en ren tillfällighet under Oscar II blev den det. K Christian Palm talade till Orden och Logerna och i sitt tal framhöll han värdet av medlemskap i Orden, vilket han vid en ”social pensionsförsäkring”. ÄÄ hälsade ytterligare en gång vår nye Broder välkommen, varpå han tackade för en imponerande reception och lovade att han skulle bli en trägen mötesbesökare.
  Jag tackar här och nu för en delikat 3-rätters meny som våra Lv:ar serverade.

  Tobias Knutsson

  Tobias Knutsson

  Efterloge 13 10 01

  Efterloge 13 10 01

  Du gamla Du fria

  Du gamla Du fria

  cgsoderblom@comhem.se

  OBS tack vare vår eminente MÄ finns färska bilder från resan till Jönköping, under BILDARKIV