Kommentarer

  Eubatmöte med reception 2014 01 28

  Vi var 43 bröder som tågat in i Lunden. Tyvärr, ytterligare ett möte med parentation, brodern som lämnat oss har varit medlem i Orden nära 25 år.
  Efter detta kunde ÄÄ återgå till ritualen och snart be Br M, för dagen Br Niklas Andersson, att meddela yttre vakt att Logen var beredd för reception.
  Efter det att BB arbetat sig in ledsagade Br Rolf Andersson och Lars O Johansson in de två sökande Fredrik Andersson och Anders Molander, vilka invigdes som bröder i Logen Thesevs.
  Vi har ju blivit bortskämda med att bankettsalen är festligt dukad och att vi bjuds på högklassigt tillagade rätter, det var inget undantag denna kväll.
  De traditionella talen hölls av, till ”Kungen och Fosterlandet” B Markus Samelius och till Orden och Logerna OÄ Krister Alsén. Till de nyinvigda bröderna talade och välkomnade ÄÄ Gunnar Feldt, varefter Eu Fredrik Johansson talade för de nya bröderna och tackade för den högtidliga invigningen. Slutligen pockade SÄÄ Åke Mattfolk på brödernas uppmärksamhet och tackade Lv för den utmärkta måltiden.

  140128 Recipienderna har intagit soffan140128 Recipienderna Anders Molander & Fredrik Johansson140128 Talet till K&F br Krister Alhsén140128 ÄÄ Gunnar Feldt talar till Rec140128 Recipienderna talar140128 SÄÄ Åke Mattfolk tackar FU