Kommentarer

  Druidstämma och Eubatmöte 2015 03 24

  Druidstämma

  ÄÄ hälsade bröderna välkomna och informerade om att vi hade endast ett ärende att avhandla, nämligen en ansökan om avskedsbrev. Då brodern var gottstående och sade sig inte ha tid att besöka våra möten godkände stämman ansökan.

  Eubatmöte

  Efter ett kort uppehåll uppmanades br. M att leda väntande Eubater och Barder in i Lunden. Då var vi 41 bröder församlade. Eubatmötet genomfördes som vanligt på ett stilfullt sätt.

  I efterlogen hade Logevärdarna, som vanligt, dukat upp ett påskbord som verkligen gjorde själ för namnet. Där saknades absolut ingenting av kulinariska finesser, och trängseln vid påskbordet var tidvis stor och köerna långa, men bröderna njöt i fulla drag och med mätta och bröder kunde kvällen fortsätta i broderlig samvaro.

  IMG_0001

  IMG_0002

  IMG_0003

  IMG_0004

  IMG_0005

  IMG_0007

  IMG_0008

  IMG_0009

  IMG_0010

  IMG_0011

  IMG_0012

  IMG_0013

  IMG_0014