Kommentarer

  Druidstämma och Eubatmöte 2015 02 24

  Druidstämma
  Druidstämmans program bestod av genomgång av balans- och resultaträkning. Br Skr gick igenom och förklarade det ekonomiska utfallet. Som representant för Revisionsutskottet beskrev OÄ Per-Anders Svensson revisorernas uppfattning. Utskottet hade inget att anmärka på, utan föreslog ansvarsfrihet för ämbetsmannakåren för det gågna logeåret.
  Druidstämman följde förslaget och beviljade ämbetsmannakåren ansvarsfriheten.
  Eubatmöte
  Efter ett kort uppehåll ledsagade M övriga bröder in i Lunden och ÄÄ kunde hälsa 43 bröder välkomna. Br Skr påminde om det kommande SL-mötet (03 21) och att SLv ville ha anmälan till måltiderna senast 03 14.

  I efterlogen serverades isterband/falukorv med dillstuvad potatis Råvarorna hade levererats av ”Britta och Lennarts Nära Kött”

  I efterlogen fick vi en presentation av ”Britta och Lennarts Nära Kött”. Det var Britta som berättade om verksamheten från uppfödning av djur till färdiga charkuterivaror som falukorv, isterband, leverpastej och blodpudding. Därefter hade bröderna med möjlighet till att köpa några av företagets charkuteriprodukter.
  CGS

  02-Britta

  05-sittning

  07-avtackning

  08-falukorv

  01-isterband