Kommentarer

  Druidstämma och Eubatmöte 2014 01 14

  Druidstämma och Eubatmöte 2014 01 14

  Så var det dags igen, årets första möte inleddes med en Druidstämma, där vi tyvärr fick ta ställning till ansökan om fyra avgångsbrev. Två av dessa bröder har inte varit aktiva på åtskilliga år, men trots allt en förlust.
  Som ett ”litet plåster på såren” balloterades en sökande, som tillsammans med en sökande som balloterades den gågna hösten, kommer att kallas till reception om 14 dagar.

  Så var det dags att öppna Eubatmötet, där Br MÄ konstaterade att vi var 43 närvarande bröder. Han informerade om den planerade resan till Logen Allbota för att deltaga vid deras högtidsfirande.
  Undertecknad, som ordförande för Föreningen Druidgården, tackade för den utmärkta insatsen under förra årets julbuffé, vilken gav ett mycket gott resultat, berättade om den nya ljudanläggning som installerats under juluppehållet samt ”puffade” för att bröderna skulle teckna sig för andelar i föreningen.

  I efterlogen hade vi besök av representant för CAVAROSA WINE, som berättade om direktimport av viner samt rutinerna kring detta, alkohollagstiftningen och alla tillstånd som krävs för att inte hamna i klammeri med myndigheterna. Av förståeliga skäl fick han många och intrikata frågor då detta intresserade åtskilliga bröder.

  Carl-Göran Söderblom