Kommentarer

    Druidstämma med Eubatmöte 2015 01 27

    På uppmaning av TjOÄ öppnade ÄÄ Druidstämman och konstaterade att vi hade två punkter att avhandla vid kvällens stämma, nämligen ballotering och att behandla ansökningar om avgångsbrev. Det var tre ansökningar om medlemskap, dessa balloterades gemensamt och balloteringen utföll lysande varför de sökande kallas till reception. Tyvärr var det fyra ansökningar om avgångsbrev, vilka var så välmotiverade att vi inte kunde göra annat än att acceptera.

    Vid det efterföljande Eubatmötet var vi 38 bröder i Lunden.

    I efterlogen fick vi använda våra kunskaper om våra stora idrottsmän, som till exempel Sven Tumba, Frank Andersson och Ingemar Stenmark, i en ”musikquiz” som broder Torbjörn Johansson ställt samman. Frågorna som vi besvarade ”bordsvis” fick oss att tänka till ordentligt och diskutera idrottsliga händelser långt tillbaka i tiden. Men under-hållande var det.

    CGS