Kommentarer

  Druidstämma med Bardating och Eubatmöte 2014 02 25

  Druidstämma.
  Det var val i kväll. Vi var 38 Druider som samlats för att välja Ämbetsmän för perioden 2014-2016. Processen gick smärtfritt eftersom Förtroendeutskottet gjort ett gott arbete, med undantag för Yv som inte är kvalificerad förrän till hösten. ÄÄ skriver till RSL för dispens för vederbörande.
  Efter valet hade vi att hantera och acceptera en ansökan om avgångsbrev.

  Bardating
  Nu tillkom tre Barder för att deltaga vid val av Ideella utskottet. Även detta val gick smidigt.

  Eubatmöte
  Ytterligare två bröder kompletterade brödraskaran för att komplettera med val av Festlighetsutskottet.
  Br MÄ påminde om resan till Allbota i början av april.

  Efter att ha inmundigat ännu en god måltid i Bankettsalen underhölls vi av ”Cash & Kings”, två linköpingsmusiker som bjöd på en musikalisk resa med musik av Johnny Cash och Elvis Presley.
  Br MÄ redovisade resultatet från ”Gustavs Korvbar” som hade öppet i förlogen till glädje för småhungriga Bröder. Korv med bröd kostar 10 kronor, varav 5 kronor/korv går till Stipendiefonden. Kvällens överskott uppgick till totalt 340 kronor vilken kommer att sättas in på fonden.