Kommentarer

  Druidgården, historik

  År 1972 fann Neptunusbroder A. G. Larsson en fastighet på Eklövsgatan 5. Logeledningarna sammankallades och fastigheten besiktigades. En intensiv tid av samråd började. Protokollen beskriver fastigheten. Tomten är
  c:a 1 300 m2 och byggnaden har tre våningar plus en källarvåning. Ytan per plan är c:a 150 m2. Taxeringsvärdet var 105 000 kr och inköpspris 140 000 kr. Det var ingen ”lyxkåk” precis. Efter en mycket livlig diskussion beslöts
  1973 01 11 med 44 röster för och 2 mot ett inköp av fastigheten.
  En huvudkommitè med framlidne ROÄ Kenne Hagersten som ordförande tillsattes. Till byggledare utsågs framlidne brodern Lars Nilsson, som också senare blev SÄÄ i storlogen Folkungaland (1979-1988). Det var inget tomt hus man köpte. Det fanns bland annat en charkuterifabrik i bottenvåningen och ytterligare ett par hyresgäster i huset. Det gällde att hjälpa till att skaffa nya ”hem” åt dessa. Huset var dessutom i stort behov av ombyggnad. Det visade sig att det skulle ta 6 år innan bröderna helt och fullt kunde ta huset i besittning. 1978 kunde dock huset äntligen invigas för druidiskt bruk. Det betraktas i dag som ett av de finaste inom Orden. Den 5 februari 1978 var mellanvåningen i sådant skick att vi kunde inviga den som Lund.
  För att finansiera ”bygget” hade bröderna tecknat andelar och under det första året fick vi på det sättet in närmare 100.000 kronor.

  När mellanvåningen invigts kunde vi ha våra Logemöten igen, och 28 februari hade vi vår första reception i de nya lokalerna, då bland andra de ännu aktiva broder Rainer Fredriksson i Logen Thesevs. 14 mars 1978 genomfördes det första Bardatinget med gradgivning. 28 oktober 1978 invigdes lokalerna av dåvarande RSÄÄ Tage Göransson.

  Utdrag ur ”Glimtar från Hejdegården” utgiven av Tannefors Hembygdsförening 2012 (Håkan Qvist).

  Förenade Gamla Druid Orden, som är det officiella namnet, har sin fasta punkt i Linköping i egenägda fastighet på Eklövsgatan 5. Fastigheten stod färdig 1912. Druiderna är ett ordenssällskap för män. Orden spreds i Sverige från Malmö och kom till Linköping 1934. Druid är beteckningen för en lärd kelt. Kelterna var ett indoeuropeisk folkslag som etablerade sig i stora delar av Europa. Ordens symbol är en sjuuddig stjärna. För den intresserade rekommenderas studium på nätet www.druiderna.org.
  I denna redovisning fokuseras på hur Druidorden kom till Hejdegården. Den första logen kallades Neptunus och höll ursprungligen sina möten på Stora Hotellet. Rally Hotell blev nästa adress fram till 1970-talet då en obligationsvinst gjorde det möjligt att förvärva en egen fastighet. Det kom att bli i Hejdegården. Mångårig ägare var Paul Svärd som var vaktmästare och medlem i Haga Missionsförsamling i Tannefors. Carl-Axel Carlfjord köpte fastigheten 1972 för att ett år senare sälja den till Druidorden. Att Carlfjord så snart sålde fastigheten kan ha berott på hans förvärv 1972 var en del i en fastighetsbildning av tomterna 3,4 och 5 inom fastigheten Skomakaren nr 5. Han avsåg att bilda fem tomter men Eklövsgatan 5 ansågs efter besiktning så hårt nedsliten att rivning var det enda rätta. Druidordens köpintresse kom då som en bra lösning för Carlfjord.
  Köpet rönte dock motstånd då tre familjer motsatte sig uppsägning av hyresavtalen. Detta föranledde såväl Carlfjord som Druidorden att gå i svaromål i var sin inlaga till Hyresnämnden. Man anförde att husets och lägenheternas skick var så dåligt: ”Att anskaffa likvärdiga lägenheter som hyresgästerna önskar är därför nästan omöjligt. Rustas lägenheterna kommer även hyran att stiga och ligga i paritet med det lediga lägenhetsbeståndet som i dag finns i Linköping”.
  Brevet är daterat 1973-04-13 och undertecknat enligt uppdrag av Druiden J C Larsson själv boende på Vallgatan 18A.
  I Carl-Axel Carlfjords brev, daterat samma dag, framgår husets skick av följande uppgifter:
  Uppvärmning: järnspisar och kakelugnar i vissa lägenheter, övriga saknar uppvärmning.
  Sanitärt: toalett och badrum i en lägenhet på 2:dra vån. För övriga hyresgäster två toaletter i källaren, endast kallvatten, diskbänkar enkla, tvättstuga omodern.
  Golv: enkla trägolv
  Fönster: ej kopplade
  Ljudisolering: mycket dålig.

  Några boende i huset
  Huset hade ett antal lägenheter i de övre planen. I vindsvåningen fanns två mindre lägenheter. I den ena bodde vid övertagandet plåtslagaren Sven Gunnar Karlsson med hustrun Irma samt döttrarna Ann-Cathrine och Marita. I den andra lägenheten bodde Helga och Einar Karlsson med dottern Birgitta. Einar arbetade på ASJ. På våning två bodde Paul Svärd med hustru Eira och barnen Birgitta och Bengt samt till en början byggnadssnickare Gösta Dahlqvist med fru och barnen Margareta och Viggo. Efter dem kom Henning och Aina Nilsson med sina pojkar Håkan och Björn.

  Affärslokalerna
  I gatuplanets gavel mot Eklövsgatan fanns en specerihandel och en mjölkaffär. Specerihandeln kom under åren att innehas av en Albin Gustafsson, en Trosell och en Sven Kåberg. Kåberg etablerade senare butik på Munkgärdet. Mjölkaffären drevs av två systrar Svensson boende på Hejdegatan i ett som sedermera köptes av doktor Adolf Scherman. Från 1956 drevs speceriaffären av Ingvar Svensson fram till 1960 då Folkungabagaren övertog lokalen. 1963 flyttade bageriet till Nya Tanneforsvägen 65 i Stångebrobageriets lokaler.
  Sedan bageriet lämnat Eklövsgatan flyttade charkuterirörelsen, belägen i en träbyggnad på gården, in i bagerilokalerna. Rörelsen hade drivits av Erik Andersson och 1953 övertagits av Olle Brant. På delar av entréplanet bedrevs styckning och i källaren saltning av charketuriprodukter.

  Druiderna tar över
  Genom till största delen eget arbete stod lokalerna renoverade och anpassade för ordenverksamheten 1978. I källaren finns nu kapprum, toaletter samt mindre arkiv- och förrådsutrymmen. I gatuplanet finns kök och bankettlokal. På våning två finns rum med sittgrupper för samvaro. Övervåningen är avsedd för den rituella delen och är endast tillgänglig för medlemmar. Möten hålls, utom för uppehåll jul och semester, varje tisdag och varannan torsdag. Medelåldern för medlemmarna är runt 60 år. Samtliga utrymmen har rökförbud.
  Efter tillkomsten av de egna lokalerna växte sällskapet. Linköpingsdruidernas andra loge, med namnet Thesevs, bildades 1969 och 1992 den tredje med namnet Capella. Totalt har Druiderna i Linköping i dag runt 300 medlemmar. I Sverige har orden drygt 5 000 medlemmar fördelade på ett 70-tal loger. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter.
  Medlem i Druiderna kan den bli som fyllt 21 år och är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige. Dock ska man rekommenderas av medlemmar. Ingen formell närvaroplikt finns men för att stiga i graderna krävs förstås delaktighet och engagemang. Druiderna har också en damklubb knuten till sig med egna möten och aktiviteter. Damerna har dock inte några rituella övningar. Klädkodex föreskriver mörk kostym och slips. Den senare får se ut hur som helst, men efter hand utbildas också en slipskutym. Vid gradgivning gäller frack.