Kommentarer

  Bardating 2013 03 11

  Vi var 61 bröder som tågade in i Lunden. Bröderna kom från alla tre Linköpingslogerna samt Logen Camulus och i förrummet väntade 12 Eubater på att upphöjas till Barder. Det var 7 bröder från Capella, tre bröder från Camulus samt en broder från vardera Neptunus och Thesevs. Ämbetsmännen från Thesevs stod på tur att agera på denna gemensamma gradgivning. För Thesevs kan man nästan befara att parentation är fast inskriven i ritualen, så alltså även denna kväll. Det var logens marsalk som avlidit.
  Tillförordnade M Mats Karlsson har ju tidigare tjänstgjort som M med bravur därför kunde ÄÄ Gunnar Feldt med största förtroende uppmana honom att ledsaga Eubaterna in i Lunden, varefter de enligt ritualen upphöjdes till Barder.
  Bröder från Linköping genomförde ”Bardaspelet” på ett sätt som fick oss att tro att det var proffs vi hade sett, men så fick de mycket beröm också.

  Som vanligt var Bankettsalen dukat till fest med en trerättersmeny som uppskattades av alla. De obligatoriska talen hölls av R Henric Claesson (Till Konungen och Fosterlandet) R Johan Eklöv (Till Orden och Logerna). Till den nya Bardbröderna talade MÄ Patrik Svensson. Recipiendernas tack framfördes av B Stefan Bergqvist (Capella). Slutligen tackade B Jan Hjortfors för ett trevligt Bardating och efterloge, varefter OÄ Tomas Wenell tackade logevärdarna för den goda maten och den utomordentliga servicen.
  Efter det var det dags att bryta upp efter en mycket givande kväll och önska Skövde-bröderna en lugn och fin hemfärd i nattens mörker.

  OBS fotografier finns i BILDARKIV