Kommentarer

    Thesevs nästa möte 2013 01 22

    Vårt nästa möte är ett Eubatmöte, det blir inget studiebesök. Det får bli längre fram, men i efterlogen får vi höra Dorubrodern Kåre Möller berätta om “Medeltida stridskonst”.

    Ämvetsmännen förväntar sig och hoppas på god uppslutning.

    CGS

    Comments are closed.