Kommentarer

  Bardgradgivning 2015 10 13

  09_Mats-Thomas-Ronny'06 - Lasse Tobak - Leif S (Nep) [2015-10-13]05 - Lennart A - Carl-Göran S - Nils-Erik K [2015-10-13]04 - Förbrödring i förloge [2015-10-13]01 - Jan Hjortfors - Ulf Sahlen (Camulus) [2015-10-13]Ämbetsmännen från Thesevs stod på tur att agera på denna gemensamma gradgivning.Den här kvällen var det 53 bröder som tågade in i Lunden. Bröderna kom från alla tre Linköpingslogerna samt Logerna Camulus och Triton och i förrummet väntade 6 Eubater på att upphöjas till Barder. Det var 3 bröder från vardera Capella (Kristoffer Lundholm, Tom Idermark och Magnus Bernfordt) och Thesevs (Fredrik Johansson, Johan Fjällström och Mats Hafström)
  Efter den rituella inledningen kunde ÄÄ Patrik Svensson uppmana M att ledsaga Eubaterna in i Lunden, där de enligt ritualen upphöjdes till Barder.
  Bröder från Linköping genomförde ”Bardaspelet” på ett sätt som fick oss att tro att det var proffs vi hade sett, men så fick de mycket beröm också.
  Som vanligt var Bankettsalen dukat till fest med en trerättersmeny som uppskattades av alla. De obligatoriska talen hölls av R Sven-Åke Swanberg (Fäderneslandet), Camulusbroder D Jan Hjortfors (Orden och Logerna). Till den nya Bardbröderna talade MÄ Molle Johansson. Recipienderna tack framfördes av B Johan Fällström (Thesevs). Slutligen tackade ROÄ Sigurd Lövmo logevärdarna för den goda maten och den utomordentliga servicen.
  Efter det var det dags att bryta upp efter en mycket givande kväll och önska Skövde- och Norrköpingsbröderna en lugn och fin hemfärd i nattens mörker.

  CGS

  Recepiender

  Recepiender

  10 - Förbrödring i förloge [2015-10-13]